Kontakt i dojazd

ul. Norberta Barlickiego 26 
42-506 Będzin

zombielarporg@gmail.com